Anno '82 Oktatás és Informatika Szolgáltató Betéti Társaság

Felnőttképzés 2020 – Aktuális információk 2020.10.19.
2020. szeptember 1-től új, módosított jogszabályi keretrendszer szerint lehet felnőttképzési tevékenységet végezni.
A múlt - lassan köztudottá válik, hogy a több évtizede megszokottá vált OKJ (országos képzési jegyzék) rendszere megszűnőben van és a kapcsolódó fogalmak helyébe új megnevezések lépnek.
Fontos és sokszor ismételt információnk, hogy OKJ-s képzési lehetőségeink 2020. december 31-vel zárulnak, így azok a tanulni vágyók, akik még a jelenlegi kifutó rendszer sajátosságait szeretnék kihasználni most keressenek maguknak képzési lehetőségeket.
A jelen és a jövő – akik felnőttképzésben szeretnének tanulni, jogosan teszik fel a következő kérdéseket:
• milyen rendszerben működik a képzés, ha nem az OKJ az?
• mit tanulhatok?
• hol tanulhatom?
• mit lehet tudni a vizsgákról?
• a vizsgák eredményeként kapott bizonyítvány munkáltatók által elfogadott lesz?
A kérdéseket sorra véve válaszainkban szeretnénk bíztatni mindenkit arra, hogy a lehetőségek köre inkább kibővült, mint leszűkült volna.
A rendszerről röviden: Korábban OKJ-s képzések, alapszakmák és részszakmák jelzéssel szerveződtek, mostantól:
Szakmai oktatás keretében felnőttképző intézményeknél – részszakmák megszerzésére lesz lehetőség.
Szakmai képzés keretében pedig – szakképesítést szerezhetünk.
Mit tanulhatunk a jövőben, néhány példával:
Partnerünk tevékenységét, SZÁM-PONT Kft képzéseit ajánlom figyelmükbe:
Oktatás:
• Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)
• Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
szakképesítések
Szociális:
• Segédgondozó részszakmával
Menedzsment:
• Közművelődési munkatárs szakképesítés
Környezetvédelem:
• Hulladékgyűjtő és –szállító;
• Hulladékválogató és – feldolgozó
részszakmák
Informatika:
• Junior frontend fejlesztő
• Junior szoftvertesztelő
• Multimédia-alkalmazásfejlesztő
• Webfejlesztő
szakképesítések
Kerekeskedelem:
• Bolti előkészítő;
• Pénztáros
részszakmák
• Logisztikai feldolgozó;
• Raktáros
részszakmák
Építőipar, gépészet:
• Égéstermék elvezető szerelő részszakma
és
• Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
• Emelőgép-ügyintéző
• Munkavédelmi szakember
• Nyomástartóedény-gépész
• Vízügyi gépész
• Kazángépész (12 t/h felett)
szakképesítések
Műszaki:
• Elektronikai gyártósori műszerész szakképesítés
• Villamosipari előkészítő részszakma

A SZÁM-PONT Kft. követi a piaci igényeket, a részszakmák és a szakképesítések tekintetében a tanulni vágyók számára a következő területeken ad segítséget:
oktatás, informatika, kereskedelem, környezetvédelem, mezőgazdaság, ügyvitel, műszaki ismeretek, foglalkozás-egészségügy, gépészet, elektronika.
Képzések zárása: Felnőttképző intézményeknél a képzés teljesítésének igazolására Tanúsítvány állítható ki, ez a dokumentum ad lehetőséget a záró vizsgára, amely Független Akkreditált Vizsga szervező intézménynél lehetséges – Zalaegerszegen a Szakképzési Centrumban.
Bizonyítványok:
• Szakmai oktatást követően részszakmát szerezhetünk, a vizsga szervező intézménynél pedig – Bizonyítványt.
• Szakmai képzést, követően szakképesítést – Képesítő bizonyítványt kaphatunk a vizsgát követően.

Mindkét esetben a végzettség államilag elismert végbizonyítványt ad, mely munkakör betöltésére tesz alkalmassá.
Képzési tanácsadás – Vállalatoknak 2. 2020.09.10.
A 2020-as év olyan változásokat hozott a felnőttképzésben, amely szinte minden napos jogszabálykövetést és annak értelmezési feladataival látja el szakértő kollégáinkat.
Partnereink segítségére kívánunk lenni, így néhány fordulópont kiemelésével adunk tájékoztatást és eligazodást nyújthatunk a változások tükrében megkereséseik esetén.
Az “új” felnőttképzési rendszer fokozatos bevezetése, a “régi” fokozatos kivezetése:

- 2020.07.01-től lehet benyújtani a módosított felnőttképzési törvény szerinti “új” bejelentés és “új” engedély megadása iránti kérelmeket. – A felnőttképzők szakmai hátterük megalapozását kezdik meg az „Új” rendszer szabályainak megfelelőn!

- 2020.09.01-től (az átmeneti időszakban a “régi” rendszer szerint folytatott képzések kivételével) minden iskolarendszeren kívüli képzési tevékenység csak bejelentés vagy engedély alapján végezhető. Ettől az időponttól szabadpiaci képzések már nem folytathatók! Illetve a más jogszabály alapján folytatott – pl. hatósági – képzéseket is be kell jelenteni. Kivétel ez alól csak akkor lehetséges, ha az a bizonyos másik jogszabály ettől eltérően rendelkezik. – Minden képzési tevékenység adatszolgáltatási kötelezettség terhei mellett végezhetők!

- 2020.12.31-ig indíthatóak a régi rendszer szerinti OKJ-s képzések azzal, hogy a szakmai vizsgát 2022.12.31-ig le kell tenni.

- 2022.12.31-ig indíthatók, de eddig be is kell fejezni (vizsgával együtt) a “régi” rendszer szerinti nem OKJ-s engedélyezett képzéseket.

- 2022.12.31-én a “régi” rendszer szerinti felnőttképzési engedélyek érvényüket vesztik.

- 2023.01.01-től már csak az “új” rendszer működtethető, képzési tevékenység csak bejelentés, illetve “új” típusú engedély alapján folytatható.

Várjuk megkereséseiket, elérhetőségeinken.
Tájékoztató a felnőttképzők számára a szeptember 1-jén induló, megújult felnőttképzési rendszerről 2020.08.31.
A gazdaságban és a munkaerőpiacon gyorsuló ütemben zajló technológiai változások (az ún. Ipar 4.0) ráirányították a figyelmet a munkaerőpiac igényeit gyorsan lekövetni képes képzési rendszer iránti gazdasági igényre. Ezt felismerve 2019 végén döntött a Kormány – a szakképzési rendszer mellett – a felnőttképzési rendszer megújításáról.
A felnőttképzési rendszer struktúraváltásakor stratégiai célként fogalmazódott meg 1) a képzések mérhetőségének kialakítása, 2) a képzések munkaerőpiaci relevanciájának javítása, 3) az adminisztratív terhek csökkentése, 4) a felnőttképzésben résztvevők számának növelése, valamint 5) a kimenetvezérelt – azaz a szabályozás fókuszát a folyamatról a kimenet mérése áthelyező – képzési rendszer létrehozása.
A felnőttképzés mérhetőségének javítása és ennek fő eszközeként a pályakövetési rendszer alapjainak megteremtése céljából a 2020. szeptember 1-től elindított képzések esetében az új Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe (FAR) kell a képzőknek a képzésekről adatokat szolgáltatniuk. A FAR rendszer létrehozása eredményeként a korábbi szétszabdalt adatszolgáltatási rendszer helyébe egycsatornás, teljesen digitális rendszer lépett, amelyben egy-egy képzés regisztrációja nem vesz igénybe többet néhány percnél.
A képzések mérhetőségének megteremtése céljából további újítás a felnőttképzés rendszerében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: felnőttképzési törvény) hatályának módosítása. A felnőttképzési törvény (1. § (1) bekezdésének a) pont ab) alpontja alapján a törvény) hatálya kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre. (A 2. § 7. pontja alapján) kompetencia alatt olyan ismeretek, készségek és képességek összességét értjük, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.
A fenti két definíció alapján szélesebb tevékenységi kör kerül bele a „felnőttképzési tevékenység” halmazába és válik a képző a szolgáltatása alapján bejelentésre kötelezetté. Azonban ez nem jelenti azt, hogy minden képzést vagy oktatást nyújtó szolgáltató valamennyi tevékenysége automatikusan felnőttképzési tevékenységnek minősül. A továbbiakban ismertett példák célja azon kritériumok és alapelvek bemutatása, amelyeket célszerű végiggondolni a tevékenység kategorizálásakor. Amennyiben a képzést folytató ezek után is bizonytalan saját tevékenysége kategorizálásában, javasoljuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálatának írásban történő megkeresését az ugyfelszolgalat@itm.gov.hu e-mail címen.
Alapelvek, kritériumok a jogszabály definíciói alapján:
A fenti három elemnek együttesen kell érvényesülnie ahhoz, hogy felnőttképzési tevékenységnek minősüljön egy szolgáltatási tevékenység:
1. szervezettség,
2. célirányosság,
3. kompetenciaalakítás vagy –fejlesztés.
A mellékelt táblázatban a felnőttképzési törvény definíciója alapján, annak szellemiségét követve bemutatjuk, hogy a szolgáltató tevékenység mely esetekben nem számít valószínűsíthetően felnőttképzési tevékenységnek. Az alábbi lista példálózó jellegű és célja kizárólag iránymutatás nyújtása a felnőttképzési rendszer szereplői számára.
További lényeges módosítás a felnőttképzési rendszerben, hogy míg korábban a képzéseket kellett engedélyeztetni, addig az új típusú felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján, vagy – a felnőttképzési törvényben meghatározott esetekben – engedély birtokában végezhető. A tevékenység végzésére irányuló kérelmek 2020. július 1-je óta folyamatosan nyújthatók be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, a képzési tevékenység pedig 2020. szeptember 1-jétől kezdhető meg. Ennek következtében mindazok a képzők, akik 2020. július 1-je óta az erre szolgáló elektronikus felületen bejelentették a képzési tevékenység folytatására irányuló szándékukat, illetve akik engedélyt kaptak a képzés folytatására, szeptember 1-jétől elindíthatják képzéseiket.
Az elmúlt két hónap során több mint 5500 bejelentés, illetve közel 400 engedély kiadása iránti kérelem érkezett be elektronikus úton a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, ami azt mutatja, hogy az új típusú felnőttképzési tevékenység végzése iránt hatalmas az érdeklődés képzői oldalról. Azon képzőknek, akik a későbbiekben kívánják megkezdeni tevékenységüket, továbbra is lehetőségük van megtenni bejelentésüket, illetve benyújtani engedély iránti kérelmüket a következő linken elérhető elektronikus felületen keresztül: https://far.nive.hu/kezdolap
Az új felnőttképzési rendszerre való zökkenőmentes átállás elősegítése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium szeptember első felében részletes segédanyagot fog a képzési rendszer szereplői számára elérhetővé tenni.
(ITM)
Forrás: www.kormany.hu
Képzési tanácsadás – Vállalatoknak 1. 2020.08.31.
Szolgáltatás leírása:
Képzési szükségletfelmérés és tanácsadás: felnőttképzési szolgáltatásunk keretében képzési lehetőségekről, munkakör betöltéséhez kapcsolódó végzettség megszerzésének módjáról, belső képzések szervezésében adunk segítséget.
Szolgáltatásunk indokoltsága:
A 2020-as év a szakképzésben és a felnőttképzésben is változásokkal teli. A munkaerőpiacon is keresett szakmák közül nagyon sok kikerült az új képzési jegyzékből, melyeket már csak néhány hónapig lehet tanulni.
A jövőben a felnőttképzésben korlátozás nélkül annyi specializáció és részszakképesítés jelenhet meg, amennyit a munkaerőpiac indokol, melyekről államilag elismert szakképesítést, független vizsgaszervező intézményekben szerezhet.

A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről szabályait alkalmazni szükséges mindazoknak, akik tevékenysége során „szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre” irányul – belső képzést szervez. A képzési tevékenység, 2020. szeptember 1-vel bejelentési és adatközlési kötelezettséggel jár!

Az új szabályozások sok kérdést vetnek fel:
• Kire vonatkozik a felnőttképzési törvény?
• Ki bonyolíthat tanfolyam jellegű képzéseket?
• Milyen adatszolgáltatási kötelezettségekkel jár?
• Milyen hivatalos szerv ellenőrzése alá tartozik?
• Államilag elismert bizonyítvány megszerzésének lehetséges módjai?
• Kik azok a független vizsgaszervező intézmények?
Szolgáltatásunkkal segítünk eligazodni az új törvényi módosításokban!
Szolgáltatás szeptember 1-től vehető igénybe!
Keressenek minket bátran!